10 faktů o kojení

jednička   Kojit alespoň 6 měsíců


Doporučuje se přiložení dítěte k prsu do 1 hodiny po porodu. V případě problémů zabraňujících pokračování kojení by matka měla kojit dítě alespoň do věku 6 měsíců, protože mateřské mléko dodává dítěti přirozené látky!
kojení
  

dvojka   Kojení snižuje riziko nemocí!

riziko nemocí
Kojení snižuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS), riziko rakoviny prsu, rakoviny vaječníků, osteoporózy (slabé kosti), diabetu a kardiovaskulárních onemocnění (stavy ovlivňující srdce nebo cévy). Vedle toho snižuje výrazně riziko autoimunitních onemocnění (např. Crohnovy nemoci), vzniku leukemie v dětském věku aj.


trojka   Kojit dle potřeby dítěte


Je doporučeno kojit dle potřeby dítěte a nikoliv dle časového rozvrhu. Kojenci by měli být kojeni, když projeví zájem a vypít tolik mateřského mléka, kolik chtějí. Každé dítě se vyvíjí podle toho jak je naprogramované, i když nepřibírá "standardně" dle tabulek.
čas ke kojení

  
čtyřka   Rooming-in v porodnici 

nepřetržitý kontakt s miminkem

Doporučeno mít nepřetržitý kontakt s miminkem 24 hodin denně. Blízký kontakt matky s dítětem - skin to skin - co nejdříve po porodu! Podporuje citový vztah matka -> dítě a umožňuje kojení dle potřeb dítěte. Hlavní prioritou Rooming-in je rozvoj laktace.

 

pětka   Vhodné příkrmy od 6-ti měsíců


Děti by měly dostávat příkrmy s pokračujícím kojením od 6-měsíců do 2 let nebo déle. V období kolem 6. měsíce má navazovat zavádění pestré nemléčné stravy. Jedná o tzv. období imunologického okna (tj. optimální období pro navození imunitní tolerance).

příkrmy pro dítě

 

šestka   Mléčné banky jako plnohodnotná náhrada!

mléčné banky

Mléčné banky slouží k uchovávání a poskytování mateřského mléka, hlavně předčasně narozeným dětem! Právě z důvodu nemožnosti kojení začaly vznikat po celém světě při nemocnicích banky mateřského mléka. Mléko je vyšetřeno, pasterizováno a uchováváno v mrazícím zařízení.

 

sedmička   Matky by měly kojit i při práci

Mnoho matek, které se vrátí do pracovního procesu, přestane kojit částečně nebo úplně pro nedostatek času nebo místa, kde by mohly kojit nebo odstříkávat. Maminky potřebují čisté místo a soukromí, aby mohly kojit. Mohou k tomu být uzpůsobeny pracovní podmínky v práci nebo možnost pracovat na částečný úvazek či home office. 

kojení a práce

 

osmička   Podpora maminek je nezbytná

jesle a školky pro děti

Mnoho maminek se na počátku potýká s potížemi, ať už to jsou rutinní praktiky (přebalování, polohy kojení atd.), při odloučení matka <-> dítě (odkládání dětí do jeslí) či používání doplňkové kojenecké výživy. Podpora maminek by měla být hlavně ze strany zdravotnických zařízení, laktačních poraden a blízkého okolí! 

 

devítka   Marketing náhražek mateřského mléka je silně monitorován 

V roce 1981 byl přijat mezinárodní kodex upravující uvádění náhražky mateřského mléka na trh. V popisku výrobku musí být všechny informace o přínosech kojení a rizicích náhrad. Nesmí se distribuovat bezplatně nebo dotované náhražky mléka zdravotnickým zařízením včetně vzorků přímo pro těhotné ženy či matky s rodinami.  

kontrola výrobků pro novorozence
  

desítka  Riziko přenosu HIV při kojení může být sníženo pomocí léků

HIV a jeho možný přenos při kojení

Matka infikovaná HIV může tuto infekci předat dítěti během těhotenství, při porodu i kojení. Antiretrovirová (ARV) léčiva podávaná buď matce nebo kojenci infikovanému HIV však snižují riziko přenosu. Kojení a ARV mají potenciál významně zlepšit šance dětí na přežití. WHO doporučuje, aby v případě kojení matek infikovaných HIV dostávaly ARV a dodržovaly pokyny WHO pro krmení kojenců.