Všeobecné obchodní podmínky pro online objednávku a nákup zboží na stránkách www.promama.cz. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny služby poskytované prostřednictvím www.promama.cz. 


Webové stránky www.promama.cz Vám nabízí nákup zboží obchodního partnera ARDO medical AG, se sídlem Gewerbestrasse 19 CH-6314 Unterägeri / Switzerland a také zboží jiných vybraných partnerů, které nabízí provozovatel www.promama.cz společnost MEDICAL M spol. s r.o., která produkty vlastní. Dále jsou nabízeny služby v programu s názvem „Online půjčovna bez starostí“ pro registrované členy Promama a podmínky tohoto programu najdete pod těmito VOP. Jestliže pro účely těchto VOP používáme výraz my nebo naše, myslíme tím společnost MEDICAL M spol. s r.o., která provozuje www.promama.cz, se sídlem na adrese Nový svět 199, 400 07 Ústí nad Labem, Česká republika, IČ: 47287128, DIČ: CZ47287128. Společnost MEDICAL M spol. s r.o. je zapsaná jako právnická osoba ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka č. 3216. 

 1. Uzavření smlouvy a doručování zboží

1.1. Objednáním zboží na stránce www.promama.cz projevujete vůli uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o pronájmu (dále jen „Smlouvu“) mezi Vámi a MEDICAL M spol. s r.o. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané Smlouvy. Smlouva a VOP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. - občanským zákoníkem.

1.2. Kliknutím na „Zaplatit teď“ činíte závaznou objednávku zboží, které se nachází v nákupním košíku. Bezprostředně poté, co tímto způsobem odešlete objednávku, Vám na Vámi sdělenou e-mailovou adresu zašleme potvrzovací e-mail. Jakmile tento potvrzovací e-mail obdržíte, znamená to, že jsme společně uzavřeli Smlouvu, užití ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje. Myslete, prosím, na to, že rezervované zboží, tedy zboží, za které platíte bankovním převodem, bude vypraveno bezprostředně poté, co obdržíme Vaši platbu za zboží a za případné náklady za poštovné. Zaplaťte za něj prosím bez zbytečného odkladu, poté co obdržíte potvrzovací e-mail, nejpozději však do 7 dní.

1.3. Jestliže třetí strana, dodavatel, od kterého objednáváme zboží, nesplní svou povinnost dodat nám objednané zboží na sklad včas, nebo nám dodat správné zboží, přestože z naší strany nedošlo při objednávce k pochybení, nejsme povinni Vaši objednávku dodat. Neexistuje tedy právní nárok na zboží, které z výše uvedeného důvodu nemáme možnost řádně a včas zajistit od třetí strany; tato výjimka platí i v případě, že Smlouva byla uzavřena, a obdrželi jste od nás potvrzovací e-mail. Jestliže tato situace nastane, neprodleně Vás o ní budeme informovat. To však platí pouze v případě, že jsme na sebe výslovně nevzali riziko dané zboží zajistit.

1.4. Nebereme na sebe odpovědnost zajistit zboží, které bychom museli zajistit u třetí strany. Toto se týká rovněž zboží, které má povahu zastupitelné věci (věcí, jejichž vlastnosti jsou dány obecným popisem). Jsme povinni Vám doručit pouze zboží, které je aktuálně na skladě, nebo na skladě našich dodavatelů. Zboží doručujeme po České republice a Slovensku, přičemž dobou doručení se myslí doba doručení v pracovních dnech, do doby doručení se tedy nezapočítává sobota, neděle a dny pracovního klidu.

1.5. Předpokládaná doba doručení je druhý až třetí pracovní den v případě doručení po České republice, u Slovenska se tato doba může navýšit. 

 1. Cena zboží, dopravy a expresní doručení

2.1. Cenou zboží se rozumí cena zboží v nabídce na internetových stránkách v čase, kdy nám Vaše objednávka byla zaslána. Vystavené ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a případné další daně a poplatky dle platné legislativy. Vlastnictví zboží na Vás přechází, jakmile zaplatíte plnou cenu potvrzené objednávky (netýká se služby poskytované v programu „Online půjčovna bez starostí“.

2.2. Cena zboží nezahrnuje dopravu, tu si sjednáte v krocích objednávky přes námi nabízené dopravní služby.

 1. Placení

3.1. Přijímáme pouze platby platebními kartami, které jsou uvedeny na stránkách http://www.promama.cz/. Platby přijmeme pouze z účtů, které jsou registrovány v Evropské unii. Všechny případné poplatky za platbu platebním nástrojem, který si zvolíte, hradíte sami a nejsou součástí ceny objednávky.

3.2. Jestliže platíte za objednávku platební kartou, strhnou se prostředky z účtu bezprostředně po zadání a odeslání objednávky.

3.3. Všechna komunikace včetně faktur, upomínek a dalších dokumentů je zasílána výlučně elektronicky, ve výjimečných případech přes sms.

3.4. Pokud se jako registrovaný člen účastníte programu „Online půjčovna bez starostí“ a dochází k opakovanému prodloužení zboží, stržení peněžních prostředků blíže specifikujeme v Podmínkách programu níže.

 1. Promoční/slevové poukazy a jejich uplatnění

4.1. Promoční/slevové poukazy nemohou být zakoupeny, rozdávají se v souvislosti s propagačními a reklamními akcemi, přičemž mají omezenou dobu platnosti.

4.2. Uplatnit promoční poukazy lze jednorázově při objednávce zboží a pouze po dobu jejich platnosti, přičemž na některé zboží nelze promoční poukazy uplatnit. Za promoční poukazy nelze koupit dárkové poukazy. Některé promoční poukazy mohou obsahovat podmínku nejnižší možné hodnoty objednávky, při které lze takový poukaz uplatnit.

4.3. Hodnota objednaného zboží musí přinejmenším dosahovat hodnoty promočního poukazu. Jestliže takové hodnoty nedosahuje, rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou promočního poukazu může být zaplacen jakoukoliv přijímanou platební metodou. Promoční poukaz nelze směnit za peníze, poukazy nejsou ani jakkoliv úročeny. Jestliže je objednávka nebo její část, která je zaplacena zcela nebo zčásti promočními poukazy, vrácena například z důvodu odstoupení od smlouvy, částka zaplacená promočními poukazy se neproplácí.

4.4. Uplatnit promoční poukaz lze pouze před dokončením objednávky, zpětně se dožadovat uplatnění takového poukazu není možné. Promoční poukazy a práva s ním spojena nemůžete převádět na třetí osoby. V jedné objednávce nelze, není-li to výslovně povoleno, kombinovat více promočních poukazů.

4.5. Vyhrazujeme si možnost i zpětně po Vás požadovat zaplacení plné ceny zboží, které jste si ponechali, jestliže z důvodu vrácení zboží klesla hodnota zakoupeného zboží pod hodnotu uplatněného promočního poukazu.

 1. Dárkové poukazy a jejich uplatnění

5.1. Dárkové poukazy jsou poukazy, které lze zakoupit. Lze jimi zakoupit zboží na www.promama.cz, nelze jím však zakoupit jiný dárkový poukaz. Jestliže hodnota dárkového poukazu nedosahuje ceny objednaného zboží, rozdíl může být doplacen jakoukoliv platební metodou.

5.2. Dárkové poukazy a následný kredit, za který se dárkový poukaz smění, mohou být uplatněny pouze před dokončením Vaší objednávky. Hodnotu dárkového poukazu ani kredit nelze směnit za peníze, jejich hodnota není jakkoliv úročena. Jestliže chcete uplatnit dárkový poukaz, kód z poukazu zadejte při objednání zboží. Dárkový poukaz je jednorázový.

 1. Vrácení zboží ze zákona

6.1. Jestliže si zakoupíte zboží na www.promama.cz, máte za zákona právo toto zboží vrátit:      

Jestliže se rozhodnete vrátit zboží, chtěli bychom Vás upozornit, že můžete použít zasílací štítek, pokud je přiložen k Vaší objednávce (štítek se přikládá jen při objednání služby z programu „Online půjčovna bez starostí“. Jestliže jste ztratili štítek pro vrácení zboží, můžete kontaktovat naše oddělení na tel. čísle 475 601 018 nebo na kontaktní e-mailové adrese a my Vám štítek pošleme elektronicky co nejdříve, nejpozději do 24 hodin. Štítek si následně musíte vytisknout. Počítejte s tím, že způsobené časové prodlevy ztrátou štítku a jeho opětovného zaslání naším oddělením péče o zákazníky nikterak neposouvá termín pro vrácení zboží. Prosím používejte předtištěnou zpáteční adresu, když vracíte zboží, aby zbytečně nezvyšovaly náklady a čas vyřízení vrácení zboží. 

Vaše práva při vrácení zboží:       

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu. Lhůta 14 dní běží ode dne, kdy jste Vy, nebo Vámi určená osoba (nikoliv přepravce), obdrželi poslední položku objednaného zboží.          

Abyste využili Vašeho práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní, je potřeba nás o této skutečnosti informovat (tel. č. 475 601 018, adresa Nový svět 199, 400 07 Ústí nad Labem, e-mail: promama@medicalm.cz) jasným prohlášením, že tohoto práva využíváte např. dopisem či e-mailem. 

Právo navrácení zboží musíte uplatnit nejpozději ve lhůtě 14 dní pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Mějte na paměti, že práva odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nemůžete využít pro zboží, které je po obdržení rozbaleno, a které ze své povahy, zejména z hygienických důvodů nebo protože bylo vyrobeno na zakázku či speciálně upraveno, není možné vrátit.       

Důsledky odstoupení od smlouvy:           

Jestliže odstoupíte od smlouvy výše uvedeným postupem, vrátíme Vám částku, kterou jste za zboží zaplatili včetně prostředků, které jste zaplatili za dopravu zboží zpět k nám (ovšem proplatíme pouze nejlevnější druh námi nabízené dopravy). Prostředky Vám zašleme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne kdy jsme od Vás obdrželi prohlášení o odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky zašleme stejnou formou, jakou jste za Vaši původní objednávku zaplatili, jestliže si s Vámi výslovně nedojednáme jiný druh úhrady. Za odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nejsou účtovány žádné poplatky, vyhrazujeme si však právo Vám tyto peněžní prostředky nezaslat, dokud buď neobdržíme vrácené zboží, nebo nám nepředložíte doklad o předání zboží přepravci. Po odstoupení od smlouvy jste povinni nám toto vrácené zboží vrátit nebo zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy. Výše uvedenou povinnost také splníte, pokud zboží odešlete před uplynutím výše zmíněné 14 denní lhůty. Co se týče nákladů na poštovné či dopravu, předpokládáme, že budete odesílat vrácené zboží ze stejné adresy, jakou byla adresa, kterou jste uvedli při objednávce, jestliže však budete odesílat vrácené zboží z jiné země, neproplatíme Vám náklady na dopravu. Odpovídáte pouze za takové snížení hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nesprávného nakládání s tímto zbožím tedy jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.       

Formulář na odstoupení od smlouvy:       

Adresát:

MEDICAL M spol. s r.o., Nový svět 199, 400 07 Ústí nad Labem, Česká republika

Telefon:+420 475 601 018, E-Mail: promama@medicalm.cz 

Oznamuji Vám, že odstupuji od naší smlouvy o koupi zboží týkající se následujícího zboží:

- Objednáno dne: (*)

- Doručeno dne: (*)

- Jméno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Datum

 1. Refundace

7.1. Jakékoliv refundace a zpětné platby jsou automaticky navráceny na účet, ze kterého byla uhrazena objednávka. Jestliže jste platili platební kartou, budou prostředky zaslány na účet, ze kterého bylo placeno. Jestliže jste platili dárkovým poukazem, můžete využít při odstoupení od smlouvy do 14 dní nový dárkový poukaz, jehož kód Vám sdělí naše zákaznické oddělení. Jestliže jste použili slevový kód, k jeho refundaci nedochází.

 1. Zákaznická podpora

8.1. Máte-li dotazy, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

 1. Odpovědnost za vady a reklamace

9.1.      Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174.

9.2.      Naší povinností je dodat Vám zboží, které nemá vady, tedy:

-         zboží má vlastnosti, na kterých jsme se dohodli při uzavření smlouvy, nebo odpovídá našemu popisu, včetně popisu v reklamních materiálech, nebo vypadá tak, jak lze očekávat s ohledem na daný typ zboží,

-         zboží je vhodné pro takové užívání, pro které je prodáváno, nebo pro užívání obvyklé pro daný typ zboží,

-         zboží splňuje právní požadavky, které se na jeho vlastnosti vztahují,

-         zboží je v požadované jakosti a velikosti, a

-         jestliže jakost či design byly určeny na základě vzorku či vzoru, pak zboží musí být alespoň stejně kvalitní jako vzorek či vzor.

9.3.      Jestliže zboží neodpovídá výše uvedeným vlastnostem, můžete požadovat dodání zboží, které není vadné, to však platí pouze, pokud by to s ohledem na povahu vady nebylo nepřiměřené. Jestliže nelze zboží řádně využívat, protože zakoupené zboží vykazuje opakovanou vadu, nebo více vad nezávislých na sobě, máte nárok na výměnu za nové zboží. V tomto případě máte rovněž možnost odstoupit od smlouvy.

9.4.      Jestliže neodstoupíte od smlouvy, nepožadujete nové zboží nebo opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z ceny zboží.

9.5.      Uplatnit právo z vadného plnění můžete pouze s ohledem na vady, které se projevily v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Jestliže se vada projevila do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku jeho převzetí.

9.6.      Uplatnit práva z vadného plnění není možné, jestliže jste věděli o vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena Vámi a Vaším nesprávným užíváním.

9.7.     Pokud Vámi zakoupené zboží vykazuje v rámci záruční doby vadu, nejprve se s námi spojte telefonicky (+420 475 601 018) nebo e-mailem (promama@medicalm.cz), vadné zboží lze poté zaslat k reklamaci na:

Adresát:

MEDICAL M spol. s r.o., Nový svět 199, 400 07 Ústí nad Labem, Česká republika

Telefon:+420 475 601 018, E-Mail: promama@medicalm.cz 

9.8.      Reklamované zboží zašlete prosím v kompletním stavu, tedy i s případným příslušenstvím. Přiložte ke zboží i dopis, ve kterém popište závadu a jak se projevuje. Uveďte prosím Vaší celou adresu včetně telefonního kontaktu. Dále přiložte i kopii nákupního dokladu nebo číslo objednávky. K reklamaci není potřeba zasílat zboží v originálním balení. 

9.9.      Na vyřízení reklamace máme lhůtu 30 dnů. Tato lhůta běží v případě, že máme od Vás veškeré podklady. Většinou však reklamaci vyřídíme mnohem dříve.

9.10.      O průběhu a vyřízení reklamace Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

 1. Další informace

10.1. Kliknutím na „Zaplatit teď“ souhlasíte, že s námi uzavřete kupní smlouvu distančním způsobem. Všechny náklady spojené s provozem komunikačního nástroje (např. poplatky za připojení k internetu, telefonní poplatky atd.) při procesu uzavírání smlouvy si každá strana hradí sama. 

10.2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tyto VOP. Smlouvy, které byly uzavřeny za jiného znění všeobecných obchodních podmínek, se však budou řídit podmínkami platnými v době, kdy smlouva byla uzavřena. 

10.3. Nabídky zveřejněné na www.promama.cz smějí využívat pouze osoby, které dosáhly věku nejméně 18 let. 

10.4. Každý zákazník je oprávněn vést si u promama.cz současně pouze jeden zákaznický účet. Vyhrazujeme si právo mazání opakovaných registrací. 

10.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky neplatí pro podnikatele. 

10.6. VOP jsou umístěny na stránce www.promama.cz, kde si tyto podmínky můžete uložit či vytisknout užitím obvyklých pokynů (obvykle Soubor −> Ulož jako). 

10.7. Potvrzení objednávky obsahuje souhrn všech objednaných položek zboží a naše VOP, případně odkaz na ně, z e-mailu je můžete jednoduše vytisknout či si je uložit. 

10.8. V případě jakéhokoliv sporu, který jsme společně nedokázali vyřešit napřímo, máte možnost využít mimosoudní řešení sporu. V tom případě se obraťte na Českou obchodní inspekci  (www.coi.cz), orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a postupujte dle pokynů uvedených na stránkách; na stejném místě můžete i další informace o ADR. Můžete rovněž podat stížnost k evropské Online platformě pro řešení sporů (www.ec.europa.eu/odr).

 1. Online půjčovna bez starostí (pronájem)

11.1. Na základě registrace zájemce provedené na www.promama.cz může zájemce odeslat závaznou objednávku.

11.2. Při registraci na on-line půjčovně a při odesílání závazné objednávky je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zájemcem v uživatelském účtu a při odesílání objednávky jsou pronajímatelem považovány za správné.

11.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že pronajímatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zájemce a v důsledku tohoto porušení případně vzniklou škodu.

11.4. Zájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

11.5. Pronajímatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zájemce svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zájemce poruší své povinnosti z nájemné smlouvy (včetně obchodních podmínek).

11.6. Zájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pronajímatelem, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

11.7. Nájemní smlouvu je možné uzavřít odesláním závazné objednávky prostřednictvím on-line půjčovny.

11.8. Standardní doba nájmu činí deset (10) dní, přičemž první tři dny jsou zdarma a nájemné se účtuje až od čtvrtého dne. Doba nájmu se počítá ode dne objednání zásilky a končí dnem podání zásilky k odeslání zpět. 

Při překročení standardní doby nájmu, se automaticky prodlužuje nájemní doba vždy o dalších 10 dní za novou nájemní částku, která bude následně stržena z platební karty objednatele.

Pokud nájemce chce ukončit pronájem, je nutné objednat kurýra 24 hodin před uplynutím nájemní doby. Pokud bude nájem ukončen dříve než uplyne nájemní doba, poměrná částka se nevrací.

11.9. Zájemce bere na vědomí, že pronajímatel není povinen uzavřít smlouvu o nájmu, a to zejména:

 1. i)    s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o nájmu (včetně obchodních podmínek),
 2. ii)    v případě, kdy došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty apod.

11.10. Po uzavření smlouvy o nájmu a přijetí platby od zájemce, pronajímatel předmět nájmu zašle zájemci kurýrní službou DPD.

Balík je odeslán max. do druhého pracovního dne ode dne přijetí platby. Standardní doba přepravy je 2 pracovní dny.

11.11. Předání předmětu nájmu zpět pronajímateli je zájemce povinen uskutečnit poslední den sjednané doby trvání nájmu podáním zásilky k odeslání zpět na adresu pronajímatele. 

Předmět nájmu je zájemce povinen předat pronajímateli ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

11.12. Při zasílání předmětu nájmu pronajímateli zpět, je zájemce povinen upozornit na veškeré poškození předmětu nájmu, ke kterým došlo po dobu trvání nájmu.

11.13. Po vrácení předmětu nájmu pronajímateli bude bez zbytečné prodlevy předmět překontrolován a následně bude odeslána poměrná částka z nájmu zájemci zpět na platební kartu, ze které byla stržena.

11.14. Zájemce je povinen užívat předmět nájmu v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky a po celou dobu trvání nájmu pečovat o předmět nájmu tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě, odcizení atd.

11.15. Užívat předmět nájmu je oprávněn zájemce a osoby, kterým zájemce umožní předmět nájmu užít. V případě, že zájemce umožní předmět nájmu užívat jiné osobě, odpovídá za to, že bude předmět nájmu užíván v souladu s odst. 11.14 VOP.

11.16. Zájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy a/nebo opravy předmětu nájmu (neoprávněná manipulace aj. ).

11.17. Výše nájemného je uvedena na on-line půjčovně. V nájemném je zahrnuta úplata za užívání příslušenství předmětu nájmu, uvedeného v objednávce. Výše nájemného je platná v čase zaslání závazné objednávky a/nebo podpisu smlouvy o nájmu. Akční ceny platí po dobu časově určenou.

Případné slevy z nájemného poskytnuté pronajímatelem nelze vzájemně kombinovat. Nájemné a platbu za odsávací sadu může zájemce uhradit pronajímateli pouze platební kartou přes platební bránu PayPal. Pronajímatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o nájmu zájemci daňový doklad – fakturu. Pronajímatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

11.18. Zájemce je srozuměn s tím, že předmět nájmu lze užívat jen na vlastní nebezpečí a s tím, že pronajímatel neodpovídá za případný úraz ani jinou újmu vzniklou v souvislosti s užitím předmětu nájmu.

11.19. Zájemce bere na vědomí, že v případě poškození nebo odcizení předmětu nájmu nevzniká vůči pronajímateli nárok na výměnu předmětu nájmu nebo jakoukoliv jinou kompenzaci. 

Zájemce odpovídá za všechny škody, které způsobí na předmětu nájmu, a to včetně škod, které způsobí osoby, kterým zájemce umožnil předmět nájmu užívat.  Zájemce odpovídá za veškeré vzniklé škody na zdraví a majetku třetích osob, které způsobí v důsledku porušení povinností dle odst. 11.14 VOP, a to včetně škod, které způsobí osoby, kterým zájemce umožnil předmět nájmu užívat.

11.20. V případě poškození nebo odcizení předmětu nájmu je zájemce povinen vždy sepsat protokol o události s popisem události nebo pořídit fotodokumentaci a bezodkladně informovat pronajímatele. Škody, u nichž zájemce nedoloží protokol o události, se považují za škody způsobené zájemcem.

11.21. Pokud předmět nájmu nebude vrácen ve stejném stavu, v jakém byl zájemci pronajímatelem předán, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, bude pronajímatelem zájemci účtována:

 

Stav těla/krytu/displeje Běžné opotřebení 0 Kč
 Poškození: plošný otěr, viditelné šrámy 200 Kč
 Poškození: hluboké rýhy, ulomené části 500 Kč
 Poškození: mechanické (upadnutí přístroje atp.) 900 Kč
Adaptér  Chybí nebo je mechanicky poškozen 300 Kč
Odsávačka  Nevrácení odsávačky 4000 Kč

11.22. Zájemce je povinen uhradit pronajímateli všechny poplatky, pokuty a penále, pokud povinnost k jejich úhradě bude ze strany orgánů veřejné správy uložena pronajímateli z důvodu na straně zájemce nebo osob, které předmět nájmu užívají se svolením zájemce či s jeho vědomím.

 

S pozdravem,

MEDICAL M spol. s r.o. provozující www.promama.cz

Nový svět 199

400 07 Ústí nad Labem

Obchodní podmínky byly vydány dne: 01.07.2019