Budoucnost nám není lhostejná. Naše produkty jsou vyrobené z plastů, které se dají recyklovat, stejně tak i krabice, do kterých balíme zboží. Jsou certifikované FSCznačící výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů.

Žít udržitelným způsobem může být i pohodlné! Víš, že průměrná vzdálenost kontejneru na tříděný odpad je 91 metrů? Člověk urazí tuto vzdálenost průměrně za 65 sekund. Takový hlemýžď zahradní by to zvládl za "rekordních" 18 hodin. 

 Zachovejme stejně krásnou planetu i pro další generace! 
Mamarental.cz šetří peněženku i přírodu. „Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života.“

Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident